JCP

Organization and Personnel of the Central Committee

2017.01.18

*New

Chairperson of the Executive Committee

SHII Kazuo

Head of the Secretariat

KOIKE Akira

Vice Chairpersons of the Executive Committee

HAMANO Tadao
HIROI Nobuko
ICHIDA Tadayoshi
OGATA Yasuo
TAMURA Tomoko
YAMASHITA Yoshiki

Standing Executive Committee
(25 members)

FUJINO Yasufumi, FUWA Tetsuzo, HAMANO Tadao, HIROI Nobuko, ICHIDA tadayoshi, IWAI Tetsuya, KAMI Tomoko, KASAI Akira, KOGISO Yoji, KOIKE Akira, KOKUTA Keiji, MIZUTANI Sadao, MORIHARA Kimitoshi, OGATA Yasuo, NAKAI Sakutaro, OTA Zensaku, SHII Kazuo, TAKAHASHI Chizuko, TAMURA Morio, TAMURA Tomoko, TANAKA Yu*, TATSUMI Kotaro*, TERASAWA Ashiya, URATA Nobuaki, YAMASHITA Yoshiki

Executive Committee
(59 members)

AKAMINE Seiken, AOYAMA Keiji, AYUSAWA Satoshi, BENITANI Yuji, DOI Umihiko, FUJII Masato*, FUJINO Yasufumi, FUJITA Aya*, FUWA Tetsuzo, HAMANO Tadao, HASEGAWA Tadamichi, HIJIKATA Akemi, HIROI Nobuko, ICHIDA Tadayoshi, IMADA Yoshiaki*, INOUE Satoshi, IWAI Tetsuya, IWANAKA Masami, KAMI Tomoko, KASAI Akira, KOGISO Yoji, KOIKE Akira, KOKUTA Keiji, MASHIKO Norio, MATSUDA Takahiko, MIZUTANI Sadao, MORIHARA Kimitoshi, NAKAI Sakutaro, NISHIGUCHI Hikaru, OGATA Yasuo, OGIWARA Hatsuo, OHATA Motoo, OKA Hirosuke, OKANO Takashi, OKUBO Kenzo, OTA Zensaku, SASAKI Rikukai, SAWADA Hiroshi*, SHII Kazuo, TAKAHASHI Chizuko, TAMOGAMI Satoru, TAMURA Kazushi, TAMURA Morio, TAMURA Tomoko, TANABE Susumu, TANAKA Yu*, TATSUMI Kotaro*, TERASAWA Ashiya, TSUTSUMI Fumitoshi*, UEKI Toshio, UKIAGE Yukihiro, URATA Nobuaki, WAKABAYASHI Yoshiharu, WATANABE Kazutoshi, YAMAGUCHI Tomio, YAMASHITA Yoshiki, YAMAMURA Itoko*, YAMAYA Fujio, YANAGI Toshiaki*

Secretariat (23 members)

Head: KOIKE Akira
Deputy Head: NAKAI Sakutaro, SASAKI Rikukai, TANAKA Yu
Members: DOI Umihiko, FUJII Masato*, FUJINO Yasufumi, FUJITA Aya*, FUJITA Takeshi, HIJIKATA Akemi, IMADA Yoshiaki*, KIRA Yoshiko*, MIZUTANI Sadao, OHATA Motoo, SAWADA Hiroshi*, TAGAWA Minoru, TAMURA Kazushi, TAMURA Morio, TERASAWA Ashiya, TSUJI Shin'ichi, TSUTSUMI Fumitoshi*, YAMAYA Fujio, YOSHIOKA Masafumi*

 


back

The Central Committee of the Japanese Communist Party
4-26-7 Sendagaya,Shibuya-ku,Tokyo 151-8586
E-mail:info@jcp.or.jp

© .JCP